Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Mathematikeren fortalte sine Kollegar Ordskiftet og føjede til:
- Det er en Stivstikker og en Tværdriver, den Nutidsmand, vi har faaet herud.