Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Kakkelovnens Buldren lød som et beskedent Akkompagnement til den høje Snorken; Lampen døsede lempeligt hen. Den stramme Lugt af mangeaarig Tobaksrygning, af Bogstøv, af Papir var narkotiserende. Det var en Helligdom viet til Søvnguden, 54 der ubarmhjærtig krævede Offer efter Offer. Rektor og Adjunkten sov begge.