Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Erik "opvaagnede" helt og holdent sammen med sin Samvittighed og saa sig om med " Forrfærrdelse". Det varede lidt, inden han blev klar paa, hvor han var. Nu vaagnede ogsaa hans Vært og overordnede med en lille Gaben. Erik erindrede sig hans Ord fra før, "at han og hans Gæster plejede at skilles tidlig". Han bød Farvel. Rektor modtog Afskeden med aabenbar Paaskønnelse af den unge Mands Taktfuldhed og tilbød selv at hilse "sin kære Hustru". De saas, sagde han, først senere hen paa Aftenen, naar de begge havde endt deres "Studier".