Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- O, Pedantus, Pedanta Pedantum, tror De, jeg har det? Jeg har al min Dannelse gennem Aviser. Men præk for hende, at hun ikke skal forsøge at faa Mangfoldigheden til at gaa op i Enheden, som hendes Famulus, Doktor og Rektor Wagner raader hende til. Sig, at hun skal smadre Enheden ud i en kaleidoskopisk Mangfoldighed . . . naa, det er noget Sludder! . . . Sejl med mig ud paa det sorte Vand og drik et Glas, mens vi drøfte de store Verdensproblemer in bona caritate, eller som cand. pharm. Brændevinsbrænder Aaberg siger in bona sjaritate.