Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- Nej, Gu' gør jeg ikke. Ser De, Deres mutte Manér at gaa paa op ad en Gade, Deres Kollegaers Beklagelser over, at De ikke forstaar Spøg, de samfundsopløsende Meninger, som man beskylder Dem for at nære, har længe gjort Dem mistænkelig i mine Øjne. Som Jurisdiktionens fornemste Øvrighedsperson er det min hellige Embedspligt at se Dem lidt efter i Sømmene. Først forlanger jeg i Kongens og Lovens Navn, at De skal drikke et Glas Vin med mig her i Baaden for at gøre Dem aabenhjærtig og villig til at bekende Kulør. Dernæst tager jeg Dem med hjem til The, for det er blevet for sent at gaa til Rektorens, og saa vil jeg inkvirere Dem, mens mine to Politibetjente, Blunck, forhenværende Sergent og nuværende 60 Drukkenog mest frisindede Personlighed. Efter det tredje følte han sig smigret ved, at han var bleven indbudt til Byfogden, om hvem det hed sig, at han sjælden saa nogen i sit Hus uden for de to eller tre store officielle Middagsselskaber, han gav hvert Aar.