Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- Det skulde Fanden gøre, ytrede Hr. Borgfeld, det er slet ikke moderne mere. Lad min Svoger, Rektoren, den gamle Knald-Idiot, ærgre sig saa galt, han vil. Jeg lægger altid an paa at ærgre ham. Jeg gaar for Resten straks, naar jeg har spist, Byfoged. Jeg tilbringer aldrig Aftenen i Privathuse. Jeg vil gaa ud i Pavillonen Skovly; der er kommet en ganske brillant Sangerinde. Hun synger engelsk og hedder Miss Falstaff. Det er naturligvis et "nom de guerre".