Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Af Iver for korrekt engelsk Udtale kaldte Hr. Borgfeld hende Faalstæf, men de franske Ord udtalte han som Nomme de cher.