Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- Saadant noget gammelt Skidt læser jeg ikke, svarede Landmaaleren og knejsede. Naa, Tak for Mad . . . jeg gaar til Skovly . . . ja, vil nogen omgaas med mig, maa han overlade mig den fuldstændigste Frihed.