Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Den unge Frue gjorde en smertelig Vridning med Overkroppen, kastede sig paa Knæ paa Forhøjningen og lagde Hovedet i Fru Borgfelds Skød.