Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Rektor hilste siden paa Erik Holmberg, men tvungent og koldt. Erik Holmberg havde ikke været i København i Juleferien. Han havde levet et Eneboerliv. Han vilde studere, sagde han. Men, mens han sad over Bøgerne, stormede et Ridt af rent taabelige Tanker ind paa ham og tvang ham ind i deres Følge. Ja, saa red han med i Galop i Haabets Solskin, blinkende som en vis Kvindes Øjne, et Ridt "in's alte romantische Land". Han gik ud i den klare Frostluft. Han svævede højt og fløj langt i den med sine Tanker.