Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Rektor mærkede ingen Braad i denne Ytring; han var ret tilfreds med den, da den gav ham Anledning til at vise 96 Aandsoverlegenhed. Hans drævende Tone fik derfor en ret godmodig Klang. Han slog ud med Haanden og sagde:
- Det er det nødvendige Substrat; ingenlunde Kransen paa Bygningen. Det første lægger Skolen, den sidste giver . . . ja, rent ud sagt, jeg selv, naar jeg efter en sikker grammatisk Undervisning læmpelig fører den unge ind i den hellenske Skønhedsverden. . . . Nu . . . kan De understøtte mig ved en sparsom og velvalgt Anvendelse af den historiske Portrætkunst . . . hvorfor ikke? Men De maa mejsle strængt i Bronce, ikke male broget med selvvalgte Paletfarver. Ser De, hvad mig angaar, saa staar jeg overfor de historiske Fænomener paa samme overskuende, alsidige Standpunkt som f. Eks. Goethe i "Tasso".