Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- Jeg holder ikke af Dyner for Dovenskab; derfor holder jeg ikke af "fastslaaede Resultater", Hr. Professor. Det er muligt, hvis jeg grundigt studerede græsk Aandsliv, at jeg da vilde finde, at alt, hvad man fabler om den græske Plastiks Idealisme, var rent Snak, og at Grækerne vare vældige Naturalister . . . ja, det er blot en Forudsætning.