Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Inspektor ilede til Rektor for at afgive Beretning om Slagsmaalet i øverste Klasse. Rektor hørte paa den med mild Alvor og svarede:
- Straffen bliver fjorten Dages Fortabelse af Retten til at blive i Klassen i Frikvartererne. Med Løvendal og Olsen skal jeg tale specialissime. Jeg vil intet Ultravæsen have i Skolen, 108 hverken Reaktion eller Radikalisme. Her ville vi bevare den skønne Midte, hvori Modsætningerne gaar op i en højere Enhed.