Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- Ja, for ser De, min gode Major. Det gaar ganske logisk til, netop fordi der er Logik i alting. De nationalliberale angreb i sin Tid Kongen og hans Hus. Nu kommer Fritænkerne og angriber Gud og Præsterne. Derfor er Armeen bleven, som den 109 er . . . uden al Disciplin. Inden jeg gik af, hørte jeg Knurren i Geledderne; det vilde jeg ikke taale, og saa . . . ja, saa passede jeg jo ikke til vore frisindede Tider. De skal se, vi oplever nok, at en Flab i første Geled rykker sin Obersts Hest i Halen. Der er nemlig Logik i alting, min gode Major, baade i det gode og i det onde . . . kort sagt i alting er der Logik.