Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

En Aften sad Erik Holmberg alene i sin Stue og studerede. Et Øjeblik løftede han sit Øje fra Bogen for at skrue Lampevægen op. Da syntes han, han hørte en sagte kradsende Lyd og Hvisken tæt udenfor den lave Stueetages Vinduer. Han lyttede. Jo, der var noget, der puslede. I en Fart løftede han paa Rullegardinets Stang. Et Par Fjæs sad fladtrykte paa Ruden. Med et Hvin fjærnede de sig, og i den lyse Aften saa han et Par barhovede Tjenestepiger fare op ad Gaden. Tøflerne klaprede efter dem. Straks efter to Bums, som af to Fald ned paa Gaden uden for det andet Vindue! Ja, det var et Par halvvoksne Læredrenge, der rimeligvis vare krøbne op paa den af utilhugne Graasten opførte Sokkel paa Huset. De løb i samme Retning som Pigerne. Da de vare komne et Stykke bort, satte de begge Hænders udstrakte Fingre for Næsen, fløjtede og raabte:
- Æh - hurræh for den nye Rel'ion!