Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Ude paa en Jordforhøjning, der ludede ud over Skrænten, stod en mægtig hvidgul Hund som paa en Prædikestol og udtrykte gennem sonor Gøen sine Søndagsfølelser, saa det gav rungende Ekko ud over den store Flade. I Pavserne lød Smaahvin og afbrudte Raab fra nogle skøjteløbende Drenge, men de overdøvedes snart af den store "Danskers" Stentorrøst.