Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- Problemet er, vedblev Byfogden, hvad jeg vilde kalde national dansk Erotik. Dens Natur og Væsen skulde skildres gennem en Række højst forskellige, men lige dumme, fejge Mands- og Kvindeskikkelser, især burde det sidste Køn 118 undersøges grundig baade gennem psykologisk og fysiologisk Analyse . . . saadan som I jo siger, at de moderne Poeter skal og kan gøre.