Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Først kom fem unge Borgerdøtre. Da de vare drejede om og saa den for hele Byen vel bekendte guldtressede Hue, nærmede deres Hoveder sig hinanden. De standsede lidt; de syntes at holde Raad, om de skulde vove sig videre og gaa forbi Bænken, saa trak de lidt i hinanden i forskellige Retninger, smaaskændtes og lo dæmpet, men endte med kækt at vove Forbivandringen. Byfogden fikserede dem én for én smilende og hilsende, mens de defilerede i Gaasegang: de to forreste, høje og ranke Piger, besvarede Hilsenen med et lille Stænk af Forargelse i Ansigtsudtrykket, de to næste rødmede, den sidste, en lille rødhaaret, hvidhudet, lysøjet og fyldig En, som var uden Kontrol af sine medspaserende, brast i Latter, da Byfogden kyssede paa Fingeren ad hende, men tog straks sit Lommetørklæde for Munden og lod, som hun fik Hoste, da den ene af de foran gaaende vendte sig om.