Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

To Handelskommis'er med Kærester fulgte efter. Herrerne tvang Damerne til et brat Omkring, da de saa Byens højeste Øvrighedsperson paa Bænken. De gav Plads for et sat Ægtepar med Datter. Mutters brede Gummigalocher satte forsvarlige Mærker i Sneen under hendes svømmefugleagtig-rokkende Gang. Hendes Mand var Malermester, Medlem af Byraadet og 125 Skatteligningskommissionen og Indehaver af endnu flere kommunale Tillidshverv. Byfogden hilste i Frastand og raabte:
- God Dag, god Dag, Hr. Lomholt . . . god Dag, Frue . . . min Frøken!