Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

For at lapse sig overfor Kammeraterne havde han gentagne Gange vovet sig ud paa den Is, som var bleven tyndslidt, fordi den stadig undergravedes af Strømmen, og i Kaadhed havde han hver Gang nærmet sig mere og mere til dens yderste Kant.