Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Erik var yderst forlegen, forvirret og rørt. Han nærmede 132 sig den stakkels Kone. Det gik op for ham, at hun vist oprindelig havde været en fin lille Skabning, men fra sit 19de til sit 40de Aar havde hun næsten altid været frugtsommelig - det havde Mathematikeren, Adjunkt Petersen, engang fortalt ham. Taarerne piblede under hendes Øjenlaag; hun rødmede igen, men pludselig for Modet i hende. Hun slyngede Armene om Halsen paa Erik og trykkede ham et af Taarerne vaadt Kys paa Munden.