Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Der stod nu Erik henne ved Døren og Fruen med Hænderne klemte mod Kanten af Skrivebordet. Ingen af dem turde sige eller gøre noget. Der var saa tyst i Stuen, at Lampevægens Knitren blev den herskende Lyd.