Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Hun lo paa en underlig barnagtig Maade og sagde med dæmpet, men munter Stemme som en Skolepige, der triumferer over, at hun narrer sin Lærer saa grundig:
- Aa . . . nej, nej! Der staar alle de Oversættelser fra græsk og sover i Reolen. Jeg maa en Gang imellem tage en af dem ud og slaa den op her paa Bordet.