Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Hun svøbte sig i Shawlet og mumlede:
- Men . . . Du . . . at blive rent borte . . . saadan svinde hen til ingen Ting . . . nej, uh! ... Udødeligheden maa jeg tro paa.