Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Hun favnede ham, saa hans Aandedræt næsten standsede, og hviskede:
- Ja . . . Tanker og Digterord! Men dette om Grækernes Filosofi og Plastik! Du maa ikke præke for mig. . . . Hør, naar jeg kommer til at tænke paa . . . (hun lod som hun snoede en Knevelsbart og knejste med fremskudt Bryst) . . . Du er jo ikke jaloux mere . . . for jeg hader ham . . . men han besnakkede mig, fordi han gjorde Nar ad hans Prækener derovre (hun pegede i Retning af Rektorboligens Have hinsides Aaen) . . . uh, det, jeg havde hørt Aar ud og Aar ind.