Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

En Silhouette af et Menneske, der bar noget paa Skulderen, 161 en Genstand, der dinglede slapt ned forud og bagud som en Side Flæsk, brød dunkelt frem i Taagen, alt mens et stønnende Aandedræt blev lydeligt. Erik havde rejst sig paa Stubben. Hans ene Haand klamrede sig om en af Ellens Grene. Skulde han ile efter Silhuetten? Han stræbte at forstaa eller slutte sig til noget, men alt løb ud i et inden i ham som uden om ham.