Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Den underlige Dobbeltfigur, den halv kentavragtige Fremtoning gled videre. Det pirkede i Erik Holmbergs Hovedhaar; han fornam, at han burde skride ind. Men han kunde kun gøre det paa en brydsk, urimelig, uforstandig Maade; havde han ladet sin Eftertanke virke med behørig Besindighed, var det aldrig sket. - Altsaa en Gentagelse af Redningsforsøget med Overlærer Krogs Dreng!