Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

- Man gør, hvad man kan, højstærede! At gøre noget, enten det saa kaldes ondt eller godt, foretrækker jeg for dump Rugen og dyb Indadvendthed. Men, hvis jeg var saa ond, som De forudsætter, saa havde jeg - og han slog sine stærke Hænder som Rovdyrskløer i den spinkle Adjunkts Skuldre - saa havde jeg . . . ja, f. Eks. pryglet Dem, fordi De forhindrede Udførelsen af en ret sindrig Plan, jeg har lagt, og fordi De har fundet Naade for éns Øjne . . . gid jeg kunde kalde hende min forhenværende Maitresse for at gøre Dem rigtig rasende . . . men Sandhed og Oprigtighed er min Religion.