Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Og den pligtmæssige og pietetsfulde Latter fra Tilhørerinderne fór efter ham som en god Medvind og blæste ham langt ind ad Markstien uden om Præstegaardshaven og helt ind i Skoven. 169 Erik Holmberg glemte foreløbig Pastor Kallesen og sit Mellemværende med ham.