Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Fruen rakte endelig den ranke Mand sin Haand i den gule Hjorteskinds Kørehandske, der var knappet langt op paa Armen. Groomen svang sig op paa det lille Bagsæde, der saa ud, som om det ved en Traad var hæftet til Køretøjet. De to smaa brogede begyndte at danse og pruste med de lysegraa Snuder i Vejret. Forbenenes Hove bearbejdede Vejens Grus som et Par Trommestikker Trommeskindet. Men Fruen tillod dem ikke straks at sætte sig i Gang; hun kunde ikke faa talt ud med den sortfrakkede. Hun blev ved at holde ham i Haanden. Til sidst sagde hun højt:
- Men kør med et Stykke, siden De ikke vil drikke The hos os!