Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

De fulgtes ad. Ingen af dem mælede et Ord. Præstegaardens Have laa i Aftendæmring. Lysthuset var tomt, men ud fra 176 Havestuens aabne Glasdøre lød høj Tale. Den gamle Præst viste sig med Piben i Munden og Kalotten paa Hovedet paa Trappen og nikkede, da han opdagede, at hans Kapellan indfandt sig præcis til Theen. Han lettede paa Kalotten for den fremmede Mand, satte Haanden for Munden for at forstærke sin Stemme og raabte:
- Pastor Kallesen . . . den fremmede Herre er naturligvis velkommen . . . vær saa god!