Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Garver Andersen: Ja-a-a. Men se, jeg tror nu, at alle Latinskolens Lærere er gedølgte Fritænkere, lige fra Riktoren til den lange Petersen, han, som altid griner saa smørret, og saa mener jeg, at saadan en som Kapellanen gør Gavn, naar han siger til deres Koner, at de skal tro paa det tilkommende Liv og saadant noget og straffes der, hvis de gør Fiksfakserier i desse Liv.