Schandorph, Sophus Uddrag fra ET AAR I EMBEDE (1883)

Ministeren saa dvask op i Loftet, mens han sagde følgende Repliker:
- Det er kedeligt, Hr. Professor, at jeg maa tage Hensyn til Rigsdagens forbistrede Gnieri. Lærernes Antal ved de lærde Skoler maa reduceres. Ser De, vi maa begynde smaat.