Schandorph, Sophus Uddrag fra EN OLDENBORREGROSSERER

Lars Blom fulgte Retningen af Knøsens Sideblik, lyttede, hørte en sagte Raslen af Hyldebusken, som ludede ud over Grøften, lige i Havens yderste Hjørne, der, hvor Jorddiget bøjede om fra Markvejen og begrænsede Haven ud mod den store Tørvemose. Aftensolen farvede Mosens Damp gul og lyserød; *

149 de sorte Tørvestakke lignede et Korps af spredte Ligbærere i deres gammeldags Kapper.