Schandorph, Sophus Uddrag fra EN ENKESTAND

- Aa, lød nu Fru Krauses tørre Stemme, Manden var jo saa gammel, at han godt kunde have været hendes Fader.