Schandorph, Sophus Uddrag fra EN ENKESTAND

- Den har tidt trøstet mig, naar jeg følte Mørke og Tomhed i mig.