Schandorph, Sophus Uddrag fra I GÆSTGIVERGAARDEN

Gaardskarlen, der tog et Tag i en Vognstang for at faa hele Vognen vredet om til Siden, gav nu ogsaa et Besyv med i Laget.