Schandorph, Sophus Uddrag fra I GÆSTGIVERGAARDEN

Nu blev Peter vred, gjorde et Par lange Skræv, samlede Bogen op og raabte, saa det rungede i hele Gaarden: