Schandorph, Sophus Uddrag fra I GÆSTGIVERGAARDEN

- Nej, op med Varerne, Hr. Grosse'r, sagde Jensen smaagrinende og holdt ham i Armen. Vi spiller aldrig fordækt paa denne Beværtning.