Schandorph, Sophus Uddrag fra I GÆSTGIVERGAARDEN

Jensen greb efter Spejlet. Hirsch trak Haanden tilbage.