Schandorph, Sophus Uddrag fra I GÆSTGIVERGAARDEN

Hun aabnede rask Døren til Pigekamret. Kirsten sad i samme Stilling. Lyset var brændt helt ned i Stagen, men hun læste og græd, græd og læste som før.