Schandorph, Sophus Uddrag fra I GÆSTGIVERGAARDEN

Jensen drak nu Punschen helt ud og tørrede sig om Panden. Den megen Veltalenhed havde anstrengt ham. Han afsluttede sit Foredrag saaledes: