Saxo Uddrag fra Saxos Danmarkshistorie

Arbejdet med oversættelsen af Saxo til nutidsdansk blev påbegyndt af Peter Zeeberg i 1995. Efterhånden som det store arbejde skred frem, blev det stadig tydeligere, at oversættelsen var af en sådan karakter og kvalitet, at den burde publiceres for et langt større publikum end de forskere, som den videnskabelige udgave med tilhørende oversættelse sigtede imod. Derved opstod ideen til nærværende udgave, der bringer oversættelsen uden den latinske tekst, men med nutidige illustrationer. Ligeledes stod det klart, at den illustrerede oversættelse burde udsendes på to måder, dels indbundet, i stort format, på godt papir og med særlig høj kvalitet i reproduktion og trykning, dels som en efterfølgende paperback fremstillet i stort oplag og så billig, at enhver interesseret skulle kunne købe den.