Saxo Uddrag fra Saxos Danmarkshistorie

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i en årrække arbejdet med en ny tekstkritisk udgave af Saxos latinske original. Denne udgave, som vil foreligge om ca. et år og skal afløse Selskabets egen udgave fra 1931, udarbejdes af Karsten Friis-Jensen. Det er tanken her at bringe den latinske tekst sammen med Peter Zeebergs nyoversættelse, således at tekst og oversættelse følger hinanden med originalteksten på venstresider og oversættelsen på højresider. Denne udgivelse er til videnskabelig brug og får tekstkritiske noter til den latinske tekst, men ikke illustrationer.