Saxo Uddrag fra Saxos Danmarkshistorie

Danskernes historie begynder med Dan og Angel, Humbles sønner, som ikke alene var vores folks grundlæggere, men også dets herskere - om end Dudo, forfatteren til Aquitaniens historie, fortæller at danskerne nedstammer fra danaerne og har deres navn fra dem. Men selv om de to fik magten over riget med folkets fulde billigelse og af et enigt folk blev valgt til herskere som tak for deres tapperhed og store bedrifter, blev de aldrig kaldt konger, for på det tidspunkt var den titel endnu ikke kommet i brug hos os.