Rode, Helge Uddrag fra Den vilde Rose

Et Par gamle Ting har jeg dog medtaget, fordi de syntes mig her at finde deres naturlige Plads, og fordi de har været Genstand for en tiltrængt Bearbejdelse.