Rode, Helge Uddrag fra Livets Skrift

Men Tiden har en flittig Pen,
den prenter, sletter ud igen
i Sol og Regn.
Den prenter atter, til der staar
en Tekst, om alle svundne Aar
med tydelige Tegn.