Rode, Helge Uddrag fra Livets Skrift

Men Livet har en flittig Pen:
Giv mig et nyt Papir igen
i Sol og Regn.
Giv mig et Ansigt, ungt og klart,
beskrevet skal det blive snart
til sidste Spørgsmaalstegn.