Rode, Helge Uddrag fra Livets Skrift

En flittig Pen! Slægt efter Slægt,
faar prentet sine Byrders Vægt
i Sol og Regn.
Men vil du løfte Tidens Aag
saa gransk dit eget Hjertes Bog
og tyd dit eget Tegn.