Rode, Helge Uddrag fra Frodighed og Døden

Ak gavmildt var det Æbletræ,
som bugnede af Løv og Frugt
i Bondehavens lune Læ
paa Fyn ved Bælt og Bugt.